เรื่องความปลอดภัยและการสอบย้อนกลับ

ตงเซิ่นกรุ๊ป เป็นทั้งผู้ปลูกและแปรรูปด้วยวิธีบริหารจัดการแบบบูรณาการในแนวตั้ง เราตั้งอยู่ในใจกลางของมณฑลซานตง แหล่งปลูกกระเทียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฝ่ายบริหารของเรามีประสบการณ์มากกว่า 60 ปี ในการคัดเลือกและแปรรูปผัก ดูแลได้ทุกด้านของห่วงโซ่อุปทาน ผลิตภัณฑ์ของเราจึงมีความเข้มแข็ง ผ่านการพิสูจน์ในเรื่องของคุณภาพและสอดคล้องกับเอกสารที่เราได้รับการรับรอง

ห้องแล็บที่ทันสมัยของเราจะดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าผลผลิตทุกล็อตอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้ ทำให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองได้ทุกๆความต้องการของลูกค้าทุกๆคน COA (Certificate of Analysis) ที่เกี่ยวข้องจะถูกแนบกับการจัดส่งในแต่ละครั้ง ให้ลูกค้ามีทางเลือกในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่ 3 ได้อย่างอิสระ เพื่อยืนยันการอ่านค่าหรือขยายขอบเขตการวิเคราะห์ และในทุกๆล็อตวัตถุดิบจะมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถจัดการวัตถุดิบเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  • พื้นที่เพาะปลูกได้ลงทะเบียนกับทางการจีนและได้รับการตรวจสอบและยืนยันค่าความปลอดภัยของโลหะและสารตกค้างแล้ว
  • พื้นที่เพาะปลูกแต่ละส่วนได้มีการระบุตำแหน่งของผลผลิตที่แน่ชัด ทำให้สามารถตรวจสอบผลผลิตได้ทุกล็อตการผลิต
  • มีการจัดการเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของน้ำ ชนิดของปุ๋ยที่ใช้ การใช้งานอย่างมืออาชีพ การทำฟาร์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเก็บรักษา และ การขนส่งที่ทันสมัยที่สุด ปลอดภัยและตรงเวลา
  • บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่องด้วยระบบแบบบูรณาการที่จะช่วยดูแลภาพรวม
  • ติดตามและทดสอบวัตถุดิบ เวลาจัดส่ง วันที่คัดแยก วันที่ทำความสะอาด และวันที่ผลิต
  • วันที่นำเข้าวัตถุดิบ วันที่ผลิต และ วันที่บรรจุ พร้อมกับรหัสสำหรับระบุตัวล็อตต่างๆ
  • ทดสอบวัตถุดิบทั้งหมดเพื่อตรวจหาสารตกค้าง เชื้อโรค โลหะหนักและโลหะเบา