บริษัท แสงทองฟู้ดส์ จำกัด

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในการจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตรและวัตถุดิบทั่วไปเพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรมผลิตอาหาร น้ำพริก น้ำจิ้ม เครื่องปรุงรส ขนมและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ฯลฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรและผักต่างๆทั้งแช่แข็งและอบแห้งแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก ตงเซิ่นกรุ๊ป

[Products]

วัตถุดิบของเราจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงที่ดีที่สุด เป็นผลผลิตที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (non-GMO) ที่ส่งผลถึงเรื่องสุขภาพ...อ่านเพิ่มเติม 👆

[Certifications]

ทาง ตงเซิ่นกรุ๊ป ได้รับมาตรฐาน BRC มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 นั่นทำให้ ตงเซิ่นกรุ๊ป เป็นผู้ผลิตที่มีการจัดการเรื่องความปลอดภัย...อ่านเพิ่มเติม 👆

[Quality and traceability]

เรื่องความปลอดภัยและการสอบย้อนกลับ ตงเซิ่นกรุ๊ป เป็นทั้งผู้ปลูกและแปรรูปด้วยวิธีบริหารจัดการแบบบูรณาการในแนวตั้ง...อ่านเพิ่มเติม 👆

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือหน้าที่ของทุกคน

ความซื่อสัตย์เริ่มต้นขึ้นที่ฟาร์มและนับเป็นหัวใจหลักของความพยายามทั้งหมดของพวกเรา ความซื่อสัตย์ ชัดเจน ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่เข้มงวด นั่นคือเรา
Contact us
บริษัท แสงทองฟู้ดส์ จำกัด
29/92 หมู่ที่ 2 ต.บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร
จ.สมุทรสาคร 74000

โทร.064-024-1111, 085-784-1111
E-mail
info@sangthongfoods.com
udom@sangthongfoods.com

Contact Us