เกี่ยวกับแสงทองฟู้ดส์

บริษัท แสงทองฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในการจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตรและวัตถุดิบทั่วไปเพื่อใช้ในวงการอุตสาหกรรมผลิตอาหาร น้ำพริก น้ำจิ้ม เครื่องปรุงรส ขนมและอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ฯลฯ

บริษัท แสงทองฟู้ดส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบสมุนไพรและผักต่างๆทั้งแช่แข็งและอบแห้งแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จาก ตงเซิ่นกรุ๊ป ประเทศจีน ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของ ตงเซิ่นกรุ๊ป นั้นได้แก่กลุ่มประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป และเพื่อเป็นการเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทย ทางเราจึงได้ก่อตั้งบริษัท แสงทองฟู้ดส์ จำกัดขึ้นในปี 2011 เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับวัตถุดิบที่ปลอดภัย สด สะอาด มีมาตรฐานสากลและมั่นใจได้ในทุกๆขั้นตอนการผลิต

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในประเทศไทยและทั่วโลกนั้นได้ถูกยกระดับและพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก ระบบควบคุมคุณภาพต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำไปสู่ปลายทางจนถึงมือผู้บริโภค

ทางบริษัทได้ตระหนักและใส่ใจเกี่ยวกับมาตรฐานด้านอาหาร ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้คุณภาพและตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตที่ไม่มีวันหยุดนิ่งเท่านั้น ที่จะเป็นประตูนำพาท่านสู่ความสำเร็จ บริษัทจึงได้นำวัตถุดิบสมุนไพรและผักต่างๆ ทั้งแช่แข็งและอบแห้งที่มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเข้ามาจำหน่ายเพื่อบริการให้กับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Edge) ต่อไป

เกี่ยวกับตงเซิ่นกรุ๊ป

ตงเซิ่นกรุ๊ปและสหรัฐร่วมทุนกันในปี 2003 เพื่อสร้างโรงงานผลิตสินค้าจำพวกผักอบแห้ง ผักแช่แข็ง ส่งออกผักแปรรูปให้กับสถานประกอบการต่างๆ บริษัทมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 46,000 ตารางเมตร พื้นที่โรงงานกว่า 25,000 ตารางเมตร มีพนักงานมากกว่า 300 คน รวมถึงบุคลากรทางด้านเทคนิคและการจัดการมากกว่า 80 คน ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าอีกมากกว่า 30 คน

ตงเซิ่นกรุ๊ป ส่งมอบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ผลิตและแปรรูปอาหารชั้นนำทั่วโลก ในด้านผลิตภัณฑ์ผักและสมุนไพร ทั้งชนิดอบแห้งและแบบแช่แข็ง และเพราะการบริหารจัดการเองทั้งระบบโดยวิธีการบูรณาการในแนวตั้ง ตั้งแต่การทดสอบดินก่อนปลูกตลอดจนการปลูกสู่การแปรรูปรวมถึงการจัดส่งด้วย เราจึงกล้าการันตีเรื่องความปลอดภัย คุณภาพ และการรักษามาตรฐานได้อย่างเต็มที่

การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือหน้าที่ของทุกคน
ความซื่อสัตย์เริ่มต้นขึ้นที่ฟาร์มและนับเป็นหัวใจหลักของความพยายามทั้งหมดของพวกเรา ความซื่อสัตย์ ชัดเจน ความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อตกลงที่เข้มงวด นั่นคือเรา