มาตรฐานระดับสากล

ทาง ตงเซิ่นกรุ๊ป ได้รับมาตรฐาน BRC มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 นั่นทำให้ตงเซิ่นกรุ๊ป เป็นผู้ผลิตที่มีการจัดการเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ตงเซิ่นกรุ๊ป ยังได้รับการรับรองโดยโคเชอร์และฮาลาล อย่างเช่นกระเทียมของเราสามารถรับประกันคุณภาพของผลผลิตได้เต็ม 100% ด้วยวิธีบริหารจัดการแบบบูรณาการที่จะช่วยดูแลภาพรวมของผลิตผล นั่นทำให้ผักของเรารวมถึงกระเทียมและหัวหอมได้รับการรับรองจาก USDA ตามมาตรฐาน NOP (National Organic Program)

นอกเหนือจากการตรวจสอบและรับรองโดยห้องแล็บที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ทั้งภายในและภายนอกอย่างเข้มงวดแล้ว ในแต่ละปีโรงงานของเรายังได้มีการตรวจประเมินจากลูกค้าของเราตลอดทุกๆเดือน สิ่งนี้จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณภาพตรงตามความต้องการหรือสูงกว่ามาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดทั้งด้านความปลอดภัยและคุณภาพ

ตงเซิ่นกรุ๊ป ยังเป็นสมาชิกของ Sedex ที่ยึดมั่นต่อการใช้และจ้างแรงงานอย่างเป็นธรรม พวกเราได้ปฏิญาณที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่นและต่อโลกใบนี้ด้วย