สินค้าของเรา

วัตถุดิบของเราจะถูกเก็บเกี่ยวในช่วงที่ดีที่สุด เป็นผลผลิตที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม (non-GMO) ที่ส่งผลถึงเรื่องสุขภาพ เป็นส่วนผสมที่ปราศจากกลูเตน (Gluten free) และทั้งหมดล้วนมาจากธรรมชาติ ด้วยการบริหารจัดการเองทั้งระบบหรือวิธีการบูรณาการในแนวตั้ง จึงทำให้ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มสู่ผู้บริโภคของเรานั้นปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่างแน่นอน การบริหารจัดการแบบบูรณาการในแนวตั้งจึงหมายความว่าเราสามารถดูแล รับประกันความปลอดภัยตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับได้ทันที 100% ทั้งระบบ และเพื่อให้ได้มาซึ่งรสชาติที่สดใหม่และสีสันที่น่าทานเฉกเช่นการหยิบทานจากสวนแล้ว ผลผลิตของเราจะถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการแช่แข็ง (IQF) ภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการเก็บเกี่ยว ในทำนองเดียวกันกับผลิตภัณฑ์อบแห้งของพวกเรา ที่ได้รับการกระจายพื้นที่ปลูก ที่ผ่านการลงทะเบียนและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยตรงภาตใต้เงื่อนไขการเพาะปลูกนี้เอง ที่ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่าในทุกๆครั้งที่เราจำหน่ายออกไป ผลผลิตนั้นๆจะเป็นแปลงที่ปลูกมาให้เฉพาะคุณเท่านั้น

ตงเซิ่นกรุ๊ป มุ่งสร้างผลผลิตที่ดีด้วยการใช้สารกำจัดศัตรูพืชน้อยที่สุด กระเทียมของเราถูกปลูกด้วยกรรมวิธีแบบยั่งยืนทั้ง 100% ด้วยระบบแบบบูรณาการที่จะช่วยดูแลภาพรวม อย่างน้อยที่สุดผลผลิตทุกชนิดก็ได้รับการรับรองโดย Global GAP (Good Agricultural Practice) และเนื่องจากทุกผลิตภัณฑ์ของเราเป็นธรรมชาติ 100% จึงเหมาะอย่างยิ่งกับความกังวลด้านความปลอดภัยและความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคในปัจจุบัน